Coopdevs - Python Developer - Remote/Barcelona - 22,2K

Busquem una persona amb esperit cooperatiu que tingui ganes de compartir l’aventura Coopdevs aportant la seva experiència en desenvolupament de software per millorar sistemes IT en projectes cooperatius emmarcats dins l’economia social i solidària.

La persona candidata s’unirà a l’equip que treballa en la línia de ERP per a cooperatives que desenvolupem en Python. Aquest equip s’encarrega d’acompanyar i ajudar a cooperatives i altres entitats a la sistematització dels seus processos interns i la seva optimització amb software ERP. Les tasques principals que es realitzaran són:

 • Desenvolupament específic dins de l’ERP
 • Manteniment de codi ERP ja desenvolupat
 • Integracions entre l’ERP i serveis externs
 • Implantació d’ERP a empreses
 • Desenvolupament backend web

A més, donada la rotació de tasques i diversitat dels projectes en que participem fa que la tasca no es limiti en aquest àmbit i també es puguin dedicar hores a altres projectes, sempre en l’àmbit web.

Busquem doncs, algú que compleixi els següents criteris:

 • Experiència i bases sòlides en disseny i programació orientada a objectes
 • Haver desenvolupat aplicacions web amb frameworks open source en Python
 • Es valoraran coneixements sobre Ruby i altres llenguatges.
 • Experiència i ús habitual de tests unitaris i d’integració
 • Coneixement de git suficient per gestionar tots els aspectes d’un repositori
 • Haver practicat code review en projectes anteriors
 • Experiència laboral de més d’un any
 • Nivell mitjà d’anglès escrit i llegit
 • Saber treballar en equip
 • Capacitat de comunicació

Les tecnologies principals que fem servir són: Git, Postgresql, Python, Rails, Ansible i Odoo.

Aspectes que valorem molt positivament:

 • Haver contribuït en projectes open source
 • Interès en millorar l’ecosistema de l’economia social i solidària i la participació en algun projecte d’aquest àmbit
 • Experiència amb algun ERP escrit en Python
 • Coneixements d’optimització de bases de dades relacionals
 • Coneixements de frontend web: JavaScript, CSS i HTML
 • Familiaritat amb la línia de comandes
 • Interès en Data-Driven: basar les decisions en dades empíriques en base a sistemes de business intelligence, analítiques i monitoratge.

Condicions laborals

 • Jornada complerta
 • Remuneració: 22.200€ bruts anuals
 • Flexibilitat horària
 • Llocs de treball:
  • Teletreball (durant la COVID al 100%, quan sigui possible hi ha possibilitat d’oficina a Barcelona o Mataró tot i que la presencialitat no és un requisit)
  • COÒPOLIS C/ Constitució 19-25. BLOC 8, Barcelona
  • Can Fugarolas, C/ Tolo, Mataró

Enviar carta de motivació i CV a info@coopdevs.org